§1 
Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu oraz w sklepie stacjonarnym, na podstawie niniejszego Regulaminu

[dalej “Regulamin”]

2. Właścicielem Sklepu jest: Przystań Klocków Szymon Mentlewicz, 32-300 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 11, NIP: 6372079337, REGON: 121042909, adres email: kontakt@przystanklockow.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

6. Towary dostępne w Sklepie w większości są towarami używanymi, posiadającymi ślady użytkowania, a czasem nawet drobnymi uszkodzeniami. 
Dokładne wady przedmiotu są opisane w rubryce “uwagi” znajdującej się przy każdym zestawie. Każda wada jest dokładnie sfotografowana i pokazana na stronie przedmiotu, a w razie wątpliwości możemy wysłać więcej zdjęć przedmiotu. 

§2 
Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. 

§3 
Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa i płatność. 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku Dostawa i płatność. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

§4 
Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). 

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

3. W przypadku płatności tradycyjnych, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

§5 
Reklamacje 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

§6 
Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. W ciągu7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

§7 
Skup klocków 

1.Skup klocków odbywa się w siedzibie firmy. 

2.Skup klocków dokonywany jest na podstawie ich wagi, a cena zalezna od rodzaju oraz jakości klocków. 
Dokładny cennik za kilogram klocków jest podany na stronie internetowej w zakładce “skup klocków”.  
 
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w skupie klocków. 

4.Sprzedaż klocków może być dokonana tylko i wyłącznie przez osobę pełnoletnią.   
Przy sprzedaży klocków wymagany jest dowód osobisty gdyż każda transakcja jest spisywana w formie umowy kupna-sprzedaży. 

§8 
Ochrona prywatności 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.